A Molnár Gyula Irodalmi Kör eddigi működéséről, alkalmairól

Éveken keresztül tervezgettük a gyülekezeti irodalmi kör megalakítását, aztán a tervünk megvalósult, 2009. március 19-én megtartottuk első összejövetelünket, amelyet az óta további 27 alkalom követett. Az irodalmi kör elnevezéséből látható, hogy Molnár Gyuszi bácsinak, gyülekezetünk néhai felügyelőjének az emlékét szeretnénk gondozni és megőrizni azzal, hogy alkalmaink elején felolvasunk verseiből. Halálának 5. évfordulóján - 2009 decemberében - pedig egy teljes alkalmat szenteltünk költészetének. Alkalmaink elején imádságban kérjük Isten segítségét terveink megvalósításához. Külön alkalmat szenteltünk az irodalmi kör leple alatt Molnár Gyuláné, Márti néni 80. születésnapjának, illetve lelkészünk, Bencze András beiktatásának 25. évfordulóján is. Az irodalmi kör alkalmait - a téli és a nyári szünetet leszámítva - havonta egyszer, csütörtökön este 18 órakor szoktuk tartani a gyülekezeti házban, egyeztetve más programokkal. Az alkalmak többségén nemzetünk nagy költői közül választottunk egyet-egyet, kedvünk szerint. Álljon itt egy felsorolás ennek bemutatására: Radnóti Miklós, Berzsenyi Dániel, Balassi Bálint, Vajda János, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Dsida Jenő, Nagy László, Arany János. Gyakran kerestük a felsorolt költők verseiben a vallásos megnyilvánulást, az "Istenes versek" hangulatát. A választék annyira bőséges igazi költő nagyságokból, hogy a közeljövőben nem kell aggódnunk a válogatás miatt. Tartottunk olyan alkalmakat is, amelyeken nem egy költő munkásságával foglakoztunk, hanem ki-ki a kedves verseiből válogatott, mindenféle kötöttség nélkül. Így kerültek elő - egyelőre csak szemezgetve - József Attila, Ady Endre, Babits Mihály, Wass Albert, Reményik Sándor, Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Bódás János, Várnai Zseni, Csoóri Sándor, Faludy György, Tánczos Katalin versei. A fentieken túl foglalkoztunk a közelmúlt versfaragói közül Fésűs Éva és Túrmezei Er-zsébet, illetve a kortárs költők közül Varró Dániel és Schrenk Éva verseivel. Ez a néhány irodalmi kirándulás még inkább színesítette az együtt töltött órákat. Természetesen a humor sem maradhatott távol az irodalmi szemezgetés közben, hiszen a szó jelentése is beszédes, kár volna a komoly, szép versek mellől a vidámságot száműzni. Apropó, ha már a színesítésnél tartunk! Sajnálhatja, aki nem volt jelen azokon az alkalmakon, amikor Bakonyi István irodalomtörténész, Bobory Zoltán - a Vörösmarty Társaság elnöke - Román Károly és Pál Lajos tanár urak, Káliz Sajtos József költő voltak a vendégeink! Bakonyi István bemutatta nekünk Bobory Zoltánt, és akkoriban megjelent könyvét, más alkalommal pedig saját, irodalomtörténeti könyvével foglalkoztunk, Bencze András ismertette a kortárs és a közelmúltban élt irodalmárokról írt könyvet, amely az "Írók, költők, bolygópályák" címet viseli. Ebben a monográfiában Bakonyi István a kevésbé ismert nevek mellett ír Csoóri Sándor, Bella István, Takács Imre, Tamás Menyhért, Sobor Antal, Serfőző Simon, Szegedi Kovács György munkásságáról, személyes hangvételben, közérthetően, élvezetes stílusban. Román Károly előadást tartott József Attiláról, ahogy mi addig nem is ismertük, Pál Lajos Németh László munkásságát méltatta, Káliz Sajtos József pedig saját kötetét ismertette meg velünk. Azokon az estéken (rajtuk kívül) senki sem akart hazamenni, annyira szívesen hallgattuk előadásukat, magvas gondolataikat. Itt kell megemlítenem a néhány alkalmunkon részt vevő dr. Simonyi Gyulánét, Zsóka nénit is, akit sokan ismertek gyülekezetünkből, és tudják Róla, hogy Ő is írt gyönyörű verseket. Ezek közül nagy átéléssel osztott meg velünk néhányat. Sajnos azóta eltávozott közülünk, emlékezzünk Rá szeretettel. Az irodalmi kör alkalmain többnyire a megszokott, "kemény mag" vesz részt, de előfordult többször is, hogy szűknek bizonyult a gyülekezeti ház kisterme. Több alkalommal csatlakoztak hozzánk református testvéreink, illetve külső érdeklődők is, úgy gondolom senki sem bánta meg. November 27-i alkalmunkon a fentebb említett Szegedi Kovács György volt a vendégünk, akit Bakonyi István mutatott be nekünk. 2013. április 4-én 18 órakor Petőfi Sándor életútjával és költészetével foglalkoztunk. Várjuk a kör további bővülését, hiszen tudjuk, még alig-alig csipegettünk a gazdag, magyar költészet kincseiből, nem feledve persze az alapgondolatot, a Molnár Gyuszi bácsira való emlékezést.

FEL   KEZDŐLAP

Köszöntő

Lelkészeink

Alkalmaink

Templomunk

Igehirdetések

Aktuális hírek

Gyülekezeti Hírmondó

Tisztségviselők

Ifi

Kapcsolat

Aranykönyv

Alapítvány