FELÜGYELŐ

Kiss László

MÁSODFELÜGYELŐ

Prépost Károly

GONDNOK

Molnár László

JEGYZŐ

Mészáros Magdolna

PÉNZTÁROS

Kocztur Klára

SZÁMVEVŐSZÉK ELNÖKE

Prépost Tibor

SZÁMVEVŐSZÉKI TAGOK

Gyurkovics Eszter
Nagyné Lang Julianna
Schneider Edina

ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

Végvári Tamás

ALAPÍTVÁNYI TAGOK

Murányiné dr. Szuhács Renáta
Pethő Árpád

JELÖLŐ ÉS SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

Emmer Károly
Fehér Mihály
Pethő Árpádné
Prépost Károly
Takács Lászlóné

KÁNTOR

Csekéné Bányai Erzsébet

EGYHÁZMEGYEI KÜLDÖTT

Molnár László

PRESBITEREK

Csekéné Bányai Erzsébet
Emmer Károly
Erdősi István
Erdősi Zoltán
Fehér Mihály
Fintáné Kósa Anikó
Hódi Márton
Kocztur Klára
Menyhárt Istvánné
Mescha Wilfriedné
Mészáros Magdolna
Molnár László
Murányiné dr. Szuhács Renáta
Némedi Zoltán
Németh Balázs
Sinkó Judit
Sterczer Frigyes
Szinyei Katalin dr.
Takács László
Tarné Lukács Gabriella
Végvári Tamásné

TISZTELETBELI PRESBITEREK

Clement Lajos
Kissné Kárász Rózsa
Nagy Sándor
Pirka Lajos
Rumy Imre

FEL   KEZDŐLAP

Köszöntő

Lelkészeink

Alkalmaink

Gyülekezetünk története

Templomunk

Igehirdetések

Aktuális hírek

Gyülekezeti Hírmondó

Kapcsolat

Aranykönyv

Alapítvány