FELÜGYELŐ

Kiss László

MÁSODFELÜGYELŐ

Prépost Károly

GONDNOK

Budahegyi Ferenc

JEGYZŐ

Kissné Kárász Rózsa
Végvári Tamásné

PÉNZTÁROS

Kocztur Klára

SZÁMVEVŐSZÉKI ELNÖK

Prépost Tibor

KÁNTOR

Csekéné Bányai Erzsébet

TEMETŐ GONDNOK

Nagy Sándor

EGYHÁZMEGYEI KÜLDÖTT

Kissné Kárász Rózsa
Rumy Imre

PRESBITEREK

Bognár Tibor
ifj. Báles István
Clement Lajos
Emmer Károly
Hegedűsné Emmer Katalin
Fehér Mihály
Mescha Wilfriedné
Menyhárt Istvánné
Mészáros Magdolna
Molnár László
Pethő Árpádné
Rumy Imre
Schmidtné dr. Szurma Szilvia
Strobl Róbert
Szalainé Cseh Katalin
Dr. Szinnyei Katalin
Takács László
Tarné Lukács Gabriella

FEL   KEZDŐLAP

Köszöntő

Lelkészeink

Alkalmaink

Gyülekezetünk története

Templomunk

Igehirdetések

Aktuális hírek

Gyülekezeti Hírmondó

Ifi

Kapcsolat

Aranykönyv

Alapítvány